Celní odbavení

  • odbavování zboží v režimu volného oběhu, vývozu, režimu s ekonomickými učinky
  • odbavení zásilek  v DE do režimu tranzit, uvolňování a přeprava kontejnerů z přístavů
  • neutralizace (výměna) dokladů při dovozu ze třetích zemí i v rámci EU
  • vedení zjednodušených postupů (v elektronické formě), tj. zastupovaní firem v celním, správním a daňovém řízení vůči celním orgánům, vedení evidence INTRASTAT