Skladování

  • bezprašné a temperované prostředí
  • dlouhodobé uskladnění
  • krátkodobé uložení zboží za účelem provedení různých logistických operací (rozbalení, přebalení, etiketování, kompletace zboží a rozeslání koncovým odběratelům)
  • zabezpečení
  • kontrola a inventarizace
  • online výkazy