Silniční doprava

Nejoptimálnějším dopravním prostředkem v daném čase
na určené místo za minimální náklady přepravujeme:

 • celovozové zásilky
 • dokládkové zásilky ( paletové přepravy)
 • expresní zásilky
 • kusové a sběrné zásilky
 • termínované zásilky
 • kontejnerové zásilky

Rovněž zajišťujeme:

 • přepravy nebezpečného nákladu (ADR)
 • přepravy nábytku
 • přepravy věšené konfekce
 • přepravy chladírenského zboží
 • přepravy nadrozměrných nákladů

Nákladní kamionovou dopravu realizujeme v rámci celé Evropy.

Expresní sběrnou linku dodávkovými vozy nabízíme denně na trasách:

CZ – NL a NL – CZ

CZ – BE a BE – CZ