Námořní doprava

Přepravy FCL = Full Containerload (kompletní kontejnery)

  • Všemi typy kontejnerů je nejefektivnější a nejekonomičtější řešení v námořní přepravě pro větší objemy zboží.
  • Dle povahy zboží a požadavků na přepravu zajišťujeme přepravu ve vhodném typu kontejneru včetné speciálních / méně používaných kontejnerech (tank kontejnery, inzotermické kontejnery, open top kontejnery aj.)

Přepravy LCL = Less Than Containerload (přikládka, částečný náklad)

  • Přeprava zásilek konsolidovanými kontejnery.
  • Služba je určená pro menší a nepravidelné objemy zboží. Jedná se o ekonomické řešení námořní přepravy, kdy zákazník platí pouze svou zásilku podle skutečné váhy či objemu. Není nutné objednávat celý kontejner.