Kvalita

Vedení firmy sa zavazuje splnit následující 

strategické záměry:

 

1. Vedení firmy a všichni řidiči zaměstnanci

  • uplatňují strategií práce bez chyb na všech úrovních řízení, upřednostňují zásadu předcházení vadám kvalitou přípravy realizace přepravy před řešením příčin vad v realizačních procesech.
  • důsledným, odpovědným a tvůrčím přístupem zajišťují, aby náš zákazník byl vždy spokojen s plněním termínů a kvalitou dodávek našich služeb.

​ZÁSADOU JE, ZÁKAZNÍKEM JE KAŽDÝ, KOMU ODEVZDÁME VÝSLEDKY PRÁCE.

 

2. Snižovat vlastní nežádoucí náklady 

  • se zaměřením na zvýšení jakosti plánovaní přepravy, snizovat náklady na nejakostmí služby, energetickou a materiálnou náročnost, s cílem zlepšovaní ukazatelů efektivity přeprav pro zajištění prosperity.

 

3. Zvyšovat kvalifikaci

  • všech zaměstnanců a zabezpečovat jejich trvalý odborný růst zjišťovaním potřeb a realizací plánů vzdělávaní.

 

4. Vytvářet podmínky pro zvyšovaní spokojenosti zaměstnanců

 

5. Nadále rozvíjet systém řízení jakosti

  • pravidelným vyhodnocovaním dosahovaním výsledků, využívaním preventivních systémových opatření, interních auditů a ostatních nástrojů pro trvalé zlepšovaní funkčnosti, účinnosti a účelnosti systému řízení všech činností.

 

6. Rozvíjet spolupráci s dodavateli

  • služeb na základě jejich hodnocení.

 

7. Podporovat proces kontinuálního zlepšovaní

  • s činnosti ve všech oblastech, za aktivní účasti všech zaměstnanců, protože jakost je věcí každého zaměstnance.

 

Vedení firmy očekává plnou angažovanost každého zaměstnance v rámci jeho působnosti dodržovat zásady trvalého zlepšovaní funkčnosti a účinnosti systému řízení jakosti a zavazuje se:

  • podporovat všech aktivity směřujíci k dosažení uvedených zámérů
  • vytvářet potřebné zdroje a podmínky pro plnění politiky jakosti

 

Iva Procházková

jednatel firmy